Privacitat

La Parròquia Sant Joan d’Horta és el titular i responsable del tractament de dades personals que ens facilitis a través dels diferents formularis a la nostra pàgina web, així com a través de les comunicacions que ens puguis dirigir per altres mitjans de contacte i que, en tot cas, ens proporciones de forma lliure i voluntària.

Demanem aquestes dades en compliment de la normativa europea i nacional de protecció de dades personals. Per donar compliment al principi de transparència i informació us expliquem els diferents àmbits i activitats de tractament de les vostres dades.

La política de protecció de dades personals establerta per l’entitat atén que les dades personals tractades seran minimitzades al màxim possible per a cadascuna de les finalitats que es duguin a terme, tractant aquelles amb la menor o indispensable informació associada a la identificació personal per a la correcta prestació del servei o sol·licitud de l’interessat.

Informació sobre el Tractament de Dades Personals

Responsable del Tractament

Parròquia Sant Joan d’Horta

Ubicació

Carrer Rectoria 1. 08031. Barcelona

Finalitat

Aquestes són les diferents finalitats per a les quals podem arribar a tractar les teves dades a la nostra Pàgina web, si bé totes elles vénen definides al requadre que podràs visualitzar sota aquest.

 • Contacte: posada en contacte amb els usuaris que completin el formulari a aquest efecte.
 • Donacions: Gestió de les aportacions que els usuaris duguin a terme en concepte de donació..
 • Voluntariat: Tramitació de les sol·licituds de voluntaris.
 • Descàrregues: Descàrregues de guies i/o documents
 • Gestió de plataformes socials titularitat de la Parròquia Sant Joan d’Horta
 • Cookies pròpies i de tercers basades en preferències.
Base Jurídica
 • Article 6.1 a) RGPD. Consentiment interessat.
 • Article 6.1 b) RGPD. Per executar un contracte.
 • Article 6.1.c) RGPD. Per complir una obligació legal. Article 6.1.f) RGPD. Per complir interessos legítims
Exercici de Drets

Es reconeixen els drets afectes d’accés, rectificació, oposició, supressió, limitació, portabilitat a través de l’adreça electrònica: dpd@centrecaliu.org

Desistiment

Gratuït a petició de l’afectat

Conservació

Les dades personals seran conservades durant el mínim termini necessari, i aquest establert per la normativa afecta les possibles responsabilitats derivades del servei associat.

Destinataris

La Parròquia Sant Joan d’Horta necessita dins del seu àmbit d’activitat amb la finalitat de poder garantir-ne el servei i la qualitat que tercers a aquell que presten serveis que poguessin portar tractaments de dades personals afectes.

La Parròquia Sant Joan d’Horta podrà contractar amb proveïdors en qualitat d’encarregats de tractament, havent establert les mesures legals i tècniques necessàries per preservar el dret fonamental a la protecció de dades. Aquells tercers que no es trobin en la situació d’encarregat de tractament, la Parròquia Sant Joan d’Horta informarà de la comunicació i la necessitat, si escau, d’obtenir el consentiment per al tractament afecte a l’operació/es afectes.

Reclamació

Podreu dirigir les vostres reclamacions en matèria de protecció de dades davant del nostre Delegat de Protecció de Dades i davant de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades: www.agpd.es.

Comunicació de dades

A les empreses destinatàries esmentades en interès legítim de la demanda d’informació o execució del servei prestat i/o contractat, així com les possibles cessions emparades per la legislació.

Transferències internacionals de dades

La Parròquia Sant Joan d’Horta treballa amb aplicacions que es troben en els entorns Office 365 i Google Workspace. Tant Microsoft com Google ofereix garanties suficients a través de les seves clàusules contractuals tipus.

Seguretat

La Parròquia Sant Joan d’Horta implanta mesures organitzatives i tècniques amb la finalitat de garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, no sent responsable de qualsevol pèrdua, pèrdua o manipulació de dades no autoritzada i aliena a la voluntat de l’entitat/s associades al tractament de les vostres dades personals.


Depenent del formulari que hagis completat, t’aplicarà el següent tractament de dades personals

Formulari completat: Contacte

Tractament aplicable:

 • Finalitat: Resolució de la consulta que ens hagueu plantejat a través del formulari.
 • Base jurídica: Consentiment.
 • Conservació: 13 mesos.
 • Destinataris: Els prestadors de serveis associats en qualitat dels encarregats de tractament.
Formulari completat: Donacions

Tractament aplicable:

 • Finalitat: Gestió de les aportacions que els usuaris duguin a terme en concepte de donació. De la mateixa manera, es mantindran informats de les activitats i projectes que dugui a terme la Parròquia Sant Joan d’Horta – Caliu mitjançant l’enviament de mails.
 • Base jurídica: Consentiment, obligació legal i interès legítim.
 • Conservació: 10 anys en compliment de la Llei de Prevenció de Blanqueig de Capitals i Finançament del Terrorisme.
 • Destinataris: Els prestadors de serveis associats en qualitat d’encarregats de tractament, entitats bancàries, Hisenda i aquelles comunicacions que siguin legalment obligatòries en compliment de la LPBCyFT.
Formulari completat: Voluntaris

Tractament aplicable:

 • Finalitat: Estudi de la teva candidatura i posada en contacte en cas que el teu perfil s’adapti a un dels nostres llocs de voluntariat.
 • Base jurídica: relació contractual, obligació legal i interès legítim.
 • Conservació: 13 mesos.
 • Destinataris: Els prestadors de serveis associats en qualitat dels encarregats de tractament.
Descàrregues

Tractament aplicable:

 • Finalitat: Descàrrega i enviament de la guia o document sol·licitat, així com l’enviament de comunicacions relacionades sobre la base d’un interès legítim.
 • Base jurídica: Interès legítim.
 • Conservació: Termini legal mínim aplicable.
 • Destinataris: Els prestadors de serveis associats en qualitat dels encarregats de tractament.
 • Transferències internacionals: Treballem amb Office 365 i Google Workspace. Aquests serveis són gestionats a través d’entitat ubicades fora de l’EEE, oferint garanties suficients mitjançant clàusules contractuals estàndard.
Cookies
 • Finalitat: Fins estadístiques i màrqueting.
 • Base jurídica: Consentiment i interès legítim.
 • Conservació: La que expressament s’indica a cadascuna de les galetes.
 • Destinataris: Els prestadors de serveis associats en qualitat dels encarregats de tractament.
 • Transferències internacionals: Es troben previstes transferències als Estats Units assegurant-se en tot cas un compliment adequat en matèria de protecció de dades.
 • Informació addicional: Per a més informació llegiu detingudament la nostra política de cookies, podent en tot cas eliminar en qualsevol moment les cookies no necessàries.
Desplaça cap amunt