Missió – Visió – Valors

Missió:
  • La missió que aplega tota la gent i entitats que col·laboren amb Caliu és, en un inici, donar esmorzars calents. Amb el temps aquest servei ha passat a formar part d’un pla més ampli per respondre, de manera integral, a les necessitats que es deriven de les situacions crítiques i de risc d’exclusió social per les que passa un nombre molt elevat de persones de la zona d’influència de les parròquies iniciadores del projecte, però també de tot aquell que vingui a CALIU a demanar ajut.
  • L’aliment i la cobertura de les necessitats elementals són el vehicle que ens permet arribar a la PERSONA, que és la veritable raó del nostre projecte.
  • Pretenem ser facilitadors de processos d’inclusió social per a persones en situació de pobresa alimentària i risc d’exclusió social, ajudant a la seva promoció personal integral
Visió:
  • que persones sense sostre o en situació de pobresa alimentària o màxima vulnerabilitat siguin ateses de dilluns a diumenge, tots els dies de l’any.
  • que l’atenció sigui de forma personalitzada
  • que l’atenció sigui en iniciatives i programes que depassin la necessitat prioritària de l’alimentació
  • potenciant un treball en xarxa on voluntaris, serveis, institucions, empreses i entitats puguin aportar el millor de cadascú per dur a terme la missió.
  • Fomentant la sensibilització i participació ciutadana en l’acompanyament de les persones que es troben en situació més desafavorida.
Valors:
  • En la tasca ens defineixen uns principis compartits que tenen a veure amb fer que món sigui millor per tothom, començant pels que ho tenen més difícil en el nostre territori. Són els valors humans que emanen de l’Evangeli. Ens són motors l’acolliment, la solidaritat, la inclusió, el civisme i la diferència com quelcom enriquidor.
  • En l’actuació valorem la riquesa que cada voluntari i cada entitat pot aportar en la missió que ens mou.
Desplaça cap amunt