Repartiment d’aliments

Malgrat que la majoria dels usuaris que venen al Centre són persones “sense llar”, n’hi ha un nombre als quals nosaltres anomenem “unitats familiars” que tenen la possibilitat de cuinar, o bé perquè viuen en un pis, o perquè han llogat una habitació, o senzillament perquè tenen la opció de fer servir una cuina.

Aquestes persones, prèvia entrevista amb la nostra treballadora social, reben, de forma periòdica, lots de menjar en funció del nombre de persones que componen aquesta “unitat familiar”.

Els aliments provenen de diferents llocs: Banc d’aliments, Unió Europea, Creu Roja, campanyes solidàries, donacions o compres efectuades pel propi Centre.

Desplaça cap amunt