CALIU sostre

Hi ha situacions que per les seves característiques, han de ser resoltes de manera immediata, encara que, posteriorment, a través de la treballadora social es busquin els canals que puguin regularitzar-les.

En aquests casos i de manera provisional ens fem càrrec de trobar i finançar “sostres”, de manera total o parcial, que puguin pal·liar una necessitat urgent.

Desplaça cap amunt