Atenció a les necessitats bàsiques

Es financen necessitats bàsiques com: rebuts de serveis imprescindibles; subministraments, medicines, ulleres, pròtesis dentals, regularització de documents, i d’altres.

Desplaça cap amunt